Garantiebeleid
Volg de volgende stappen als je een artikel naar ons wilt versturen voor garantie:

Vraag via Retouraanvraag een RMA-nummer aan.

Stuur het defecte artikel zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na toekenning van het RMA-nummer naar ons op. Verpak het garantieartikel deugdelijk als je het verstuurt.

In de garantiezending dient duidelijk een briefje met adresgegevens en telefoonnummer alsmede de omschrijving van het probleem en het RMA-nummer vermeld te staan.

Voeg een kopie van het aankoopbewijs toe.

De consument draagt het risico voor de retourzending, wij adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren, zodat je een eventuele vermissing kunt claimen bij jouw vervoerder.

De koper kan geen beroep doen op garantie in geval van:

Normale slijtage.

Onoordeelkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen.

Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.

Door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief verrichte reparaties aan de geleverde artikelen.